Inwestycje

Informacje o inwestycjach lokalizowanych na naszym osiedlu

2018

Inwestycje zpisane w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2018

1. MZD Remont ul. Lwowskiej (362 500 zł.)

2. MZD Remont ul. Nadbrzeznej (46 800 zł.)

3. MZD Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego (67 404 zł.)

4. MZD Budowa drogi KDG od al. Zołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I (300 000 zł.)

5. MZD Połaczenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II (1 011 392 zł.)

6. MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa sciezek rowerowych na obiektach mostowych  - m. in. Most Lwowski (500 000 zł.)

7. MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyzowan na terenie miasta Rzeszowa - m. in. skrzyzowanie ulic Lwowskiej i Mieszka I (3 217 564 zł.)

8. ZZM Mogiła dzieci utracownych (100 000 zł.)

9. UM-RZ Budowa boiska sportowego wraz z niezbednym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (600 zł.)

10. UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (149 958 zł.)

11. Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno (180 000 zł.)

12. Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych (40 000 zł.).


2017

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2017:

1. Remont Mostu Lwowskiego (125 000 zł.)

2. Remont ul. Załeskiej (416 505 zł.) obszar zadania zostanie zmieniony - budowa ul. Załęskiej, prawdopodobna realizacja w roku 2018

3. Remont ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (61 000 zł.)

4. Remont ul. Światowida (55 050 zł.)

5. Remont ul. Traugutta - od ul. Na Skały do końca (59 650 zł.)

6. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II (1 200 000 zł.)

7. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (66 543 zł.)

8. Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska (150 000 zł.)

9. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (9 000 151 zł + 33 210 zł.)

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Remont ul. Nadbrzeżnej

2. Remont ul. Traugutta na odcinku pomiedzy skrzyżowaniem z ul. Nadbrzeżną a ul. Na Skały

Inne inwestycje:

1. Budowa bloku przy ul. Kurpiowskiej. Czytaj o tym tutaj.

2. Budowa miejsc postojowych przy bloku spółdzielni "Montażówka"


2016

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2016:

1. Remont ul. Mazurskiej (150 000 zł.)

2. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II (200 000 zł.)

3. Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (500 000 zł.) - realizacja zadania przesunieta na rok 2017

4. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 300 000 zł.)

5. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (500 000 zł.) - inwestycja nie zakończona w roku 2016

6. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (6 500 000 zł.)

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Macha.

2. Budowa przejazdów rowerowych przez ulice Lwowską i Żołnierzy I AMW

3. Budowa ścieżki rowerowej od Mostu Lwowskiego do rzeczki Młynówki

4. Wytyczenie i utwardzenie ulicy Ogrodowej


 2015

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2015:

1. Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska (4 800 000 zł.).

2. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 500 000 zł.).

3. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja (85 000 zł.).

4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (800 000 zł.).

5. Montaż światłeł na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii WP oraz ulic Morgowej i Konfederatów Barskich (350 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Urządzenie placu zabaw przy ul. Macha.

2. Urządzenie parkingu przy ul. Lwowskiej.

3. Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Traugutta.

4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Konfederatów Barskich, naprawa chodnika oraz organizacja parkingu na placu obok Domu Kultury Pobitno.

Inne inwestycje:

1. Zabudowa terenu przy ul. Kurpiowskiej i ul. Małopolskiej. Najnowsze informacje są tutaj.

2. Docieplenie bloku spółdzielni "Szansa" (ul. Małopolska 8). Uporządkowanie terenu wokół spółdzielni.


2014

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2014:

1. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej (200 000 zł.) - władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!

2. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul.Konfederatów Barskich (200 000 zł.) - władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!.

3. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska (5 290 000 zł.).

4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (100 000 zł.).

5. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja (158 738 zł.).

6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.).

7. Wykonanie kolumbarium i pól umownych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja (200 000 zł.).

8. Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej (740 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ustawienie ławek przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

2. Udrożnienie ulicy Szkolnej.

Inne inwestycje:

1. Modernizacja zbiornika wody wraz z komorą zasuw na osiedlu Pobitno w Rzeszowie (MPWiK). Wartość zadania 1 001 680,02 zł.


2013

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2013:

1. Remont ulicy Kurpiowskiej - pomiędzy ulicami Morgową i Małopolską (205 240 zł.);

2. Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska (1 300 000 zł.);

3. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (60 000 zł.);

4. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmantarnej (100 000 zł.);

5. Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja (60 000 zł.);

6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.);

7. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu komunalnym (100 000 zł.);

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Morgowej na zniszczonym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Cienistą

Inne inwestycje:

1. Przy ulicy Olchowej planowana jest budowa trzech bloków (szeregówek), w których znajdzie się 30 mieszkań. Więcej o tej inwestycji możesz przeczytać tutaj


Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów