Cmentarz komunalny Pobitno

Cmentarz miejski założony w 1910 roku na gruntach ówczesnej wsi Pobitno. Wpisany do rejestru zabytków.

Pochowanych tu zostało wielu cenionych mieszkańców Rzeszowa: legionista płk. Leopald Lis-Kula, pierwszy Prezydent Rzeszowa Roman Krogulski, ks. Józef Jałowy, ks. Michał Tokarski, fotograf Edward Janusz, twórca pierwszego rzeszowskiego teatru "Reduta", Adam Ruczka. Tu znajduje się symboliczny grób Łukasza Cieplińskiego,  żołnierza AK, ostatniego prezesa organizacji Wolność i Niezawisłość. Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego nie jest znane, został stracony w 1951 roku. Na cmentarzu pochowany jest syn Łukasza - Andrzej.

Odbywały się tu także pochówki żołnierskie:

1. Z okresu I wojny światowej - ok. 1185 żołnierzy różnych narodowości. Część z nich to zmarli w szpitalach jeńcy rosyjcy. Dla upamiętnienia poległych żołnierzy autriackich został postawiony obelisk.

2. Legioniści: płk. Leopold Lis-Kula, Mieczysław Kozerski, Kazimierz Madej, Eustachy Pietruski, Roman Magda, ppor. Stanisław Towarnicki, por. Florian Węglowski, por. Stanosław Wojciechowski i inni.

3. Z okresu II wojny światowej - żołnierze ZWZ-AK (m. in. kpt. Tadeusz Pleśniak) i BCh, żołnierze II Korpusu. Oprócz grobów żołnierzy znajdują się mogiły ofiar terroru hitlerowskiego (m. in. nauczyciele: Władysław Kyc, Rudolf Auriga, Leon Łabaj)

4. Kwatera żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego z lat 1944-55 (195. żołnierzy).

Grób Leopolda Lisa-Kuli.

Grób symboliczny Łukasza Cieplińskiego oraz grób jego żony Jadwigi i syna Łukasza

Nagrobek ks. Józefa Jałowego

Kwatera żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego z lat 1944-55

Mogiła rzeszowskich bernardynów

Płk. Jan Kotowicz

Edward Janusz, Leopoldyna Janusz

Grób rodziny Schaitterów

Inne, wyjątkowe nagrobki na cmentarzu pobicińskim...

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów