Inwestycje

Informacje o inwestycjach lokalizowanych na naszym osiedlu

2016

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2016:

1. Remont ul. Mazurskiej (150 000 zł.)

2. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II (200 000 zł.)

3. Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (500 000 zł.)

4. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 300 000 zł.)

5. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (500 000 zł.)

6. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (6 500 000 zł.)

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Macha.

2. Budowa przejazdów rowerowych przez ulice Lwowską i Żołnierzy I AMW

3. Budowa ścieżki rowerowej od Mostu Lwowskiego do rzeczki Młynówki


 2015

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2015:

1. Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska (4 800 000 zł.).

2. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 500 000 zł.).

3. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja (85 000 zł.).

4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (800 000 zł.).

5. Montaż światłeł na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii WP oraz ulic Morgowej i Konfederatów Barskich (350 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Urządzenie placu zabaw przy ul. Macha.

2. Urządzenie parkingu przy ul. Lwowskiej.

3. Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Traugutta.

4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Konfederatów Barskich, naprawa chodnika oraz organizacja parkingu na placu obok Domu Kultury Pobitno.

Inne inwestycje:

1. Zabudowa terenu przy ul. Kurpiowskiej i ul. Małopolskiej. Najnowsze informacje są tutaj.

2. Docieplenie bloku spółdzielni "Szansa" (ul. Małopolska 8). Uporządkowanie terenu wokół spółdzielni.


2014

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2014:

1. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej (200 000 zł.) - władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!

2. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul.Konfederatów Barskich (200 000 zł.) - władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!.

3. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska (5 290 000 zł.).

4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (100 000 zł.).

5. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja (158 738 zł.).

6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.).

7. Wykonanie kolumbarium i pól umownych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja (200 000 zł.).

8. Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej (740 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ustawienie ławek przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

2. Udrożnienie ulicy Szkolnej.

Inne inwestycje:

1. Modernizacja zbiornika wody wraz z komorą zasuw na osiedlu Pobitno w Rzeszowie (MPWiK). Wartość zadania 1 001 680,02 zł.


2013

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2013:

1. Remont ulicy Kurpiowskiej - pomiędzy ulicami Morgową i Małopolską (205 240 zł.);

2. Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska (1 300 000 zł.);

3. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (60 000 zł.);

4. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmantarnej (100 000 zł.);

5. Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja (60 000 zł.);

6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.);

7. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu komunalnym (100 000 zł.);

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Morgowej na zniszczonym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Cienistą

Inne inwestycje:

1. Przy ulicy Olchowej planowana jest budowa trzech bloków (szeregówek), w których znajdzie się 30 mieszkań. Więcej o tej inwestycji możesz przeczytać tutaj


Sponsor Rajdu Szlakiem Konfederatów Barskich


Sponsorzy imprezy
65 lat Pobitna
w Rzeszowie
 

Ogłoszenia


1.08. 2017, Pobitno:
Podnajmę lokal na gabinet kosmetyczny.
Więcej informacji pod numerem 733 808 707

Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów