Straż Miejska

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zadań Straży Miejskiej oraz dane kontaktowe strażników pracujących na osiedlu Pobitno oraz dzielnicach sąsiadujących (Wilkowyja, Załęże, Mieszka I).

Do każdego osiedla w Rzeszowie przyporządkowany jest jeden Strażnik Miejski. Na osiedlu Pobitno pracuje młodszy strażnik Krzysztof Bułdak. Można się z nim kontaktować dzwoniąc pod nr telefonu: 986 lub (17) 87 54 670. Na ten numer można dzwonić także w przypadku interwencji w innych dzielnicach.

Strażnicy miejscy przyporządkowani do poszczególnych osiedli:

Pobitno - Krzysztof Bułdak
Wikowyja - Grzegorz Patrzyk
Załęże - Piotr Michałek
Mieszka I - Wiesław Kocyło

Zobacz też stronę rzeszowskiej Straży Miejskiej: http://www.sm.erzeszow.pl/.


Warto wiedzieć, że do zadań Straży Miejskiej należy:

- Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

- Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

- Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

- Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

- Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

- Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

- Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

- Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

- Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów